Ze Fouss duurch d'Mamerleen (Départ/Arrivée Miersch), 20 Oktober 2002

(click op d'Foto fir eng Vergreisserung)

 

Owens beim Iessen am Restaurant "Alen Tuurm" op der Mëchelsplaatz zu Miersch:

 

E puer Impressiounen aus der Natur:  
   
   

(merci dem Hues)

Back to Homepage