Visite Tunnel Gosseldange + Info-Pavillon Grouft, Lorentzweiler-Mersch, 23 septembre 2006

Dei Steng sinn nėmmen Facade...

Ennerirdesch geet et weider...

 

Am Info-Pavillon vun der Baustell "Grouft":

 

Duerno waare mir all hongreg...

   
   
   
   
   
   
     
 Photos: J.-L. Franck  
   

Back to Homepage