22: Mai 2013: Visite vum Sidor zu Leideleng, duerno Iessen an der Klensch zu Monnerech.

 

 

 

Wourem et geet!

 

 

De Publikum

interesseiert ..  

 

 

d'Damen

ameseiert ..  

 

 

d'Haeren ├ępuiseiert ..

ann nodenklech

"Get ett dann hei keen Humpen?"  

 

 

 Photos: R. Becker  
   

Back to Homepage